FAQ -  Vragen en antwoord

Meest gestelde vragen - Oogzorg bij kinderen

1. Wanneer moet ik met mijn kind naar het ziekenhuis en wanneer kan ik naar de optometrist voor een  oogmeting? Kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij onze optometrist gemeten worden. Kinderen onder de 8 jaar komen standaard eerst bij een orthoptist. Bent u met uw kind in het ziekenhuis onder controle bij de orthoptist? Dan moet er eerst toestemming zijn van de orthoptist om bij de optometrist gemeten te worden. 


2. Wat is het verschil tussen een optometrist en een orthoptist?
Het oog ontwikkelt zich tot ongeveer het 6e levensjaar. Kinderen onder de 8 jaar komen standaard eerst bij een orthoptist. Orthoptisten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van stoornissen in (de ontwikkeling van) het gezichtsvermogen en de samenwerking tussen beide ogen. Voorbeelden zijn; luie oog, scheelzien en dubbelzien.

De optometrist kijkt tijdens het onderzoek ook naar de samenwerking tussen beide ogen. Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd dan wordt er voor de behandeling doorverwezen naar de orthoptist.

Bent u met uw kind in het ziekenhuis onder controle bij de orthoptist? Dan moet er eerst toestemming zijn van de orthoptist om bij de optometrist gemeten te worden. Kinderen vanaf 8 jaar tot 12 jaar komen bij Tuijn Optiek altijd bij de optometrist terecht.

3. Waarom moet er gedruppeld worden?
Waarom moet er gedruppeld worden? Het instelvermogen (accommoderend vermogen) bij kinderogen zijn heel sterk. Als tijdens de meting de oogspieren zich onbedoeld heel erg aanspannen kan er een foutieve meting gedaan worden. De druppels zorgen ervoor dat het accommoderend vermogen tijdelijk wordt uitgeschakeld, waardoor de juiste sterkte gemeten kan worden. Doordat het accommoderend vermogen tijdelijk wordt uitgeschakeld krijgt u kind ook tijdelijk vergrootte pupillen en hierdoor wazig zicht.

4. Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit 2 delen van 30 minuten. In het eerste deel wordt er gekeken naar het gezichtsvermogen en of dat met een sterkte te verbeteren valt. Ook wordt er gekeken naar de samenwerking van ogen. Wanneer de optometrist het niet nodig vindt dat uw kind naar de orthoptist moet, dan wordt er een druppel toegediend. Deze druppel heeft 60 minuten nodig om in te werken. Na deze 60 minuten gaan we naar het tweede deel. 

In het tweede deel wordt er gecontroleerd of de juiste sterkte gemeten is. Door de druppels zijn de pupillen heel groot geworden en kan de optometrist ook nog even in het oog kijken naar de ooggezondheid.

5. Hoe lang duurt het voordat de druppels zijn uitgewerkt?
De druppels hebben een werkingsduur tot 24uur. De vergrootte pupillen kunnen in sommige gevallen tot enkele dagen aanhouden. De meeste kinderen hebben tot 4 tot 6 uur na het toedienen wazig zicht en dan wordt het zicht weer beter.


6. Tot welke leeftijd moet er gedruppeld worden?
Bij kinderen tot 12 jaar wordt de eerste keer altijd gedruppeld. Bij kinderen met een plussterkte wordt er elke keer gedruppeld. Bij kinderen met een minsterkte is het niet altijd noodzakelijk mits er geen grote veranderingen aanwezig zijn t.o.v. vorige brilsterkte.


7. Moet ik iets meenemen voor de meting?
Wij raden aan een zonnebril mee te nemen voor uw kind. Normaal worden de pupillen kleiner wanneer er veel licht aanwezig is. Door de toegediende druppels reageren de pupillen tijdelijk niet en worden de ogen van uw kind tijdelijk een soort overbelicht. 

8. Wat zijn de kosten voor het onderzoek?
De kosten voor het druppel onderzoek zijn €54,-.

9. Wordt het onderzoek vergoed door de zorgverzekeraar?
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het onderzoek. U zou dit kunnen navragen bij de zorgverzekeraar of kunnen nakijken in uw polis.
  • Veilig betalen met:

  • Wij bezorgen met: